หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมฝึกอบรมการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมฝึกอบรมการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2024-04-09 15:30:13


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมฝึกอบรมการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ และนางสาวปัญชลิกา ตะเคียนราม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เป็นตัวแทนเข้าร่วมฝึกอบรมการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมระดับผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการ เพื่อร่วมเรียนรู้กระบวนการและเครื่องมือวิศวกรสังคม ทั้ง 5 เครื่องมือที่สำคัญในการนำมาพัฒนานักศึกษาและชุมชน ณ ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ปัญชลิกา ตะเคียนราม : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th