หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานเสวนาออกแบบผลิตภัณฑ์ “วัฒนผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์งานออกแบบ สร้างสรรค์จากภาคสนาม” ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานเสวนาออกแบบผลิตภัณฑ์ “วัฒนผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์งานออกแบบ สร้างสรรค์จากภาคสนาม” ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-09-09 20:27:10


ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานเสวนาออกแบบผลิตภัณฑ์ “วัฒนผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์งานออกแบบ สร้างสรรค์จากภาคสนาม” ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

     วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเป็นวิทยากรงานเสวนาออกแบบผลิตภัณฑ์ ในหัวข้อ “วัฒนผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์งานออกแบบ สร้างสรรค์จากภาคสนาม” ในงานการแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 (4TH THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นอกจากนี้ยังมีผลงานจากการวิจัยของ รศ.ดร.รจนา จันทราสา ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในผลงาน "ดอกเข็ม : มิติการออกแบบลวดลายสู่การประยุกต์ใช้กับงานออกแบบผลิตภัณฑ์" ซึ่งมี ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ และผศ.ดร.อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้ร่วมวิจัย โดยผลงานดังกล่าวมีแนวคิดในการนำดอกไม้ที่มีความหมายและความสำคัญในแต่ละสถานที่มาประยุกต์เข้ากับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนและนำไปต่อยอดในวงกว้าง

     สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานนิทรรศการ การแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบ TADE 4th THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันนี้ – 19 กันยายน 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 5 

https://harc.asia/TADE/

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th