หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ผอ.สถาบันวิจัยฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ-นานาชาติ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มรภ.อุตรดิตถ์
ผอ.สถาบันวิจัยฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ-นานาชาติ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มรภ.อุตรดิตถ์

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-01-09 17:25:00


ผอ.สถาบันวิจัยฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ-นานาชาติ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มรภ.อุตรดิตถ์

     วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ในโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งจัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้มีสมรรถนะในการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการต่อไป

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th