หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-11-09 14:52:55


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

    9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รอบสิ้นสุดโครงการ) ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวเจนจิรา ชินวงษ์ นางสาวชไมพร ยะปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นายนเรนทร์สูร พรมแสง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ ผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานคณะ/วิทยาลัยเข้าร่วม สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญ เรื่อง การชี้แจงการดำเนินงานโครงการ U2T ในระยะที่ 2 (2565) , การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ U2T ระยะที่ 1 (2564) ,  การบูรณาการการดำเนินงานระหว่างโครงการ U2T ร่วมกับ อว.ส่วนหน้าของแต่ละจังหวัด และการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ U2T ในจังหวัดสมุทรสงคราม

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายบริการวิชาการ : ข้อมูล

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th