หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ พื้นที่ตำบลหลักฟ้า จังหวัดอ่างทอง
สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ พื้นที่ตำบลหลักฟ้า จังหวัดอ่างทอง

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-09-02 14:21:07


สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ พื้นที่ตำบลหลักฟ้า จังหวัดอ่างทอง

     วันที่ 1 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการออกแบบและการเพิ่มมูลค่าจากการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาตราสัญลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ แก่กลุ่มอาชีพและประชาชนในพื้นที่ ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง พร้อมร่วมกิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการสานเปล และการทำไม้กวาด โดย คุณกาญจนา เวชศิลป์ แพทย์ประจำตำบลหลักฟ้า และกลุ่มอาชีพแม่บ้านบ้านบางต้นงิ้ว ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ฝ่ายบริการวิชาการ  : ข้อมูล

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : รายงาน/ภาพ

#SSRU#IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th