หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ตำบลลิ่นถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ตำบลลิ่นถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-07-05 16:59:54ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ตำบลลิ่นถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับคัดเลือกผลงานเด่น Top 15 จากผลงานทั้งหมด 147 โครงการ ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จจากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (University to Tambon: U2T) ซึ่งจะเข้ารับโล่เกียรติคุณผลงานเด่นจากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

พัชร กิ่งก้าน : ออกแบบ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th