หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ U2T For BCG จังหวัดสิงห์บุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ U2T For BCG จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-10-17 11:35:39

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ U2T For BCG จังหวัดสิงห์บุรี

         เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับการตรวจติดตามการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วย BCG (U2T For BCG ) จังหวัดสิงห์บุรี โดยคุณสุวรรณี คำมั่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการในภาพรวม ซึ่งมีคณะทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่โครงการ และผู้ได้รับการจ้างงาน รวมทั้งผู้นำชุมชนและภาคประชาชน ร่วมให้การต้อนรับนำคณะทำงานเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับผิดชอบโครงการ U2T For BCG พื้นที่ตำบลในจังหวัดสิงห์บุรี รวมทั้งสิ้น 26 ตำบล 6 อำเภอ โดยในครั้งนี้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ตำบลร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ U2T For BCG จำนวน 8 ตำบล ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร คณะศิลปกรรมศาสตร์ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี , ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี, ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี, ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี, ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี

2. อาจารย์วันจักร น้อยจันทร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

3. นายอนุพันธ์ สุทธิมาร เจ้าหน้าที่บริหารตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

4. นางสาวกนกพร เล็กซุง เจ้าหน้าที่บริหารตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จากข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงส่วนนึงของกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกัน และเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในเรื่องของการพัฒนาตำบลต่างๆ ของจังหวัดสิงห์บุรีต่อไป

ธนัญญา ศานติธรรมกุล : รายงาน

พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

#SSRU#IRDSSRU#U2TSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th