หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ประกาศผลโครงการที่ได้รับทุนวิจัยงบประมาณจัดสรรเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน แผนปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมฯประเภท Fundamental Fund (FF) ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศผลโครงการที่ได้รับทุนวิจัยงบประมาณจัดสรรเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน แผนปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมฯประเภท Fundamental Fund (FF) ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-09-27 16:41:40

           ตามที่ สกสว. ได้ประกาศผลโครงการที่ได้รับทุนวิจัยงบประมาณจัดสรรเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน แผนปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมฯประเภท Fundamental Fund (FF) ประจำปีงบประมาณ 2565   โดยมีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจำนวน 35 โครงการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประกาศผล และขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยทุกท่านที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนโครงการวิจัย ในครั้งนี้