หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุม Kick-off แผนงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุม Kick-off แผนงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-10-17 11:14:15

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุม Kick-off แผนงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

      วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุม Kick-off ชี้แจงแผนงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล จัดขึ้นโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด โดยมี ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการและตัวแทนจากหน่วยงานเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของโครงการ และสามารถพัฒนาระบบที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีส่วนงานที่ต้องการพัฒนา ประกอบด้วย ระบบการชำระเงินออนไลน์ (Online  Payment) ระบบบริหารจัดการองค์กรออนไลน์ (ERP Web Application) ระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ระบบสมัครงานออนไลน์ (Recruitment Online) ระบบลงทะเบียนกิจกรรม (โครงการอบรม ลงทะเบียนสอบ) ระบบการจองใช้สถานที่ และระบบการจองการให้บริการศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

#SSRU#IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th