หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-10-17 10:15:46

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1.12.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ มีผู้บริหาร บุคลากรผู้รับผิดชอบหน่วยงานจัดการศึกษาและหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

#SSRU#IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th