หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมจัดทำรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมจัดทำรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-10-19 15:18:39

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมจัดทำรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1

     วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมประชุมจัดทำรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน ซึ่งมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการและผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th