หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-09-23 18:55:06

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2565 (วันพุธที่ 21 กันยายน 2565) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้

พัชร กิ่งก้าน : ออกแบบ/รายงาน

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th