หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พลิกโฉมมหาวิทยาลัย...สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พลิกโฉมมหาวิทยาลัย...สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-10-17 13:42:23

ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พลิกโฉมมหาวิทยาลัย...สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

     วันที่ 26 กันยายน 2565 รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และนางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย...สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล และการมอบนโยบายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมมอบนโยบายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง "สะท้อนภาพปัจจุบัน บนหลักการและปรัชญาสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย" ณ ห้องประชุมชฏาทอง โรงแรม ฎ ชฎา รีสอร์ท บาย เดอะ ซี พัทยา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

สโรชา บินอับดุลเลาะ : ภาพ