หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ร่วมรับฟัง “เสวนาแนวทางการพลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ร่วมรับฟัง “เสวนาแนวทางการพลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-10-17 12:08:42

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ร่วมรับฟัง “เสวนาแนวทางการพลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”    

       วันที่ 27 กันยายน 2565 รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และนางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน ร่วมรับฟังการเสวนาแนวทางการพลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ในประเด็นเรื่อง โครงสร้างองค์กร การพัฒนาบุคลากร และงบประมาณ/การเงิน โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ซึ่งมีผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เป็นผู้ดำเนินรายการ ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมชฎาทอง โรงแรม ฎ ชฎา รีสอร์ท บาย เดอะ ซี พัทยา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

จุไรรัตน์ ต๊อดแก้ว : ภาพ

#SSRU#IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th