หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-10-17 11:50:57

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2565

        วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งมีประเด็นวาระที่สำคัญในการพิจารณา เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

#SSRU#IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th