หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดี คณะครุศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดี คณะครุศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-03-22 13:37:23


                  สถาบันวิจัยและพัฒนา แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์  เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดี คณะครุศาสตร์และตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

               วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.  ณ คณะครุศาสตร์ อาคาร ๑๐ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัยและเผยแพร่และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

อนุพันธ์ สุทธิมาร : รายงาน

ทัตพงษ์ เรืองปราชญ์ : ถ่ายภาพ

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th