หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-10-01 11:28:43

ลงทะเบียน         รายชื่อผู้ลงทะเบียน