หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศรายชื่อผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ Finalists สําหรับทุนนวัตกรรมเพื่อสังคม ไปใช้ประโยชนในพื้นที่ ประจําปี 2566 โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนํานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SidUP-Isan ประจําพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ประกาศรายชื่อผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ Finalists สําหรับทุนนวัตกรรมเพื่อสังคม ไปใช้ประโยชนในพื้นที่ ประจําปี 2566 โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนํานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SidUP-Isan ประจําพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-02-07 17:54:27

ประกาศรายชื่อผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ Finalists สําหรับทุนนวัตกรรมเพื่อสังคม ไปใช้ประโยชนในพื้นที่ ประจําปี 2566 

โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนํานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SidUP-Isan ประจําพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

รายชื่อผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ Finalists Click

             ทั้งนี้ ขอให้ทุกผลงานที่ผ่านการคัดเลือกนวัตกรรมพร้อมใช้ Finalists ข้างต้น ขอให้เตรียมข้อมูลเทคโนโลยีของท่านนำเสนอใน งานเปิดตัวหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” และเวทีการนำเสนอเจ้าของผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ ผ่านระบบ Online ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566