หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววารสาร > แนะนำวารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือน กันยายน 2565 ครั้งที่ 1
แนะนำวารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือน กันยายน 2565 ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-09-02 13:17:05

แนะนำวารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือน กันยายน 2565 ครั้งที่ 1

IRD Journal Recommend

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแนะนำวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus และ SJR

---------------------------

สำหรับเดือนกันยายนนี้ขอแนะนำ 6 วารสาร ในกลุ่มสาขา 6 สาขา

1.กลุ่มสาขา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ชื่อสารสาร : Journal of South Asian Development (India)

Link : https://journals.sagepub.com/home/sad

index : Scopus, SJR Q1

2.กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อสารสาร : Rare MetalsZ (China)

Link : https://www.springer.com/journal/12598

index : Scopus, SJR Q1

3.กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ชื่อวารสาร : Journal of Exercise Science and Fitness (Singapore)

Link : https://www.journals.elsevier.com/journal-of-exercise-science-and-fitness

index : Scopus, SJR Q1

4.กลุ่มสาขา ศิลปกรรมศาสตร์

ชื่อวารสาร : Journal of Urban Culture Research (Thailand)

Link : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JUCR/index

index : Scopus, SJR Q1

5.กลุ่มสาขา ครุศาสตร์

ชื่อวารสาร : Asia-Pacific Education Researcher (Singapore)

Link : https://www.springer.com/journal/40299

index : Scopus, SJR Q1

6.กลุ่มสาขา การจัดการโลจิสติกส์และบริหารธุรกิจ

ชื่อวารสาร : Journal of Industrial Integration and Management (Singapore)

Link : https://www.worldscientific.com/worldscinet/jiim

index : Scopus, SJR Q1


รายละเอียดเพิ่มเติมที่ :รายงานการประชาสัมพันธ์วารสารระดับนานาชาติ


#SSRU #IRDSSRU #Journal #Scopus #SJR

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

ขจรวงศ์ ศรีวารีรัตน์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th