หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววารสาร > แนะนำวารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือน เมษายน 2565 ครั้งที่ 1
แนะนำวารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือน เมษายน 2565 ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-04-04 11:12:44

แนะนำวารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือน เมษายน 2565 ครั้งที่ 1

IRD Journal Recommend

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแนะนำวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus และ SJR

สำหรับเดือนเมษายนนี้ขอแนะนำ 6 วารสาร ในกลุ่มสาขา 6 สาขา


1.กลุ่มสาขา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ชื่อสารสาร : LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network

Link : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/LEARN/index

index : Scopus, SJR Q3


2.กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อสารสาร : Optical Materials

Link : https://www.sciencedirect.com/journal/optical-materials

index : Scopus, SJR Q1


3.กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ชื่อวารสาร : International Journal of Nursing Sciences

Link : https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-nursing-sciences

index : Scopus, SJR Q1


4.กลุ่มสาขาศิลปกรรมศาสตร์

ชื่อวารสาร : South Asia Research

Link : https://journals.sagepub.com/home/sar

index : Scopus, SJR Q2


5.กลุ่มสาขา ครุศาสตร์

ชื่อวารสาร : Journal of Technical Education and Training

Link : https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTET/index

index : Scopus, SJR Q3


6.กลุ่มสาขา การจัดการโลจิติกส์และบริหารธุรกิจ

ชื่อวารสาร : International Journal of Business and Society

Link : http://www.ijbs.unimas.my/

index : Scopus, SJR Q3

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ประชาสัมพันธ์วารสารระดับนานาชาติ เดือนเม.xlsx

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th