หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววารสาร > แนะนำวารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 1
แนะนำวารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-04 11:38:18


แนะนำวารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 1

IRD Journal Recommend

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแนะนำวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus และ SJR

---------------------------

สำหรับเดือนสิงหาคมนี้ขอแนะนำ 6 วารสาร ในกลุ่มสาขา 6 สาขา

1.กลุ่มสาขา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ชื่อสารสาร : Human Factors (England)

Link : https://journals.sagepub.com/home/hfs

index : Scopus, SJR Q1


2.กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อสารสาร : Journal of Management Science and Engineering (china)

Link : https://www.keaipublishing.com/en/journals/journal-of-management-science-and-engineering/

index : Scopus, SJR Q1


3.กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ชื่อวารสาร : Journal of Exercise Science and Fitness (Singapore)

Link : https://www.journals.elsevier.com/journal-of-exercise-science-and-fitness

index : Scopus, SJR Q1


4.กลุ่มสาขา ศิลปกรรมศาสตร์

ชื่อวารสาร : Journal of Futures Studies (Taiwan)

Link : https://jfsdigital.org/

index : Scopus, SJR Q2


5.กลุ่มสาขา ครุศาสตร์

ชื่อวารสาร : Educational Technology and Society (Taiwan)

Link : https://www.j-ets.net/home

index : Scopus, SJR Q1


6.กลุ่มสาขา การจัดการโลจิสติกส์และบริหารธุรกิจ

ชื่อวารสาร : Environmental Economics and Policy Studies (Japan)

Link :  https://www.springer.com/journal/10018

index : Scopus, SJR Q2


รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : รายงานการประชาสัมพันธ์วารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือน สิงหาคม 2565

#SSRU #IRDSSRU #Journal #Scopus #SJR

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา


ขจรวงศ์ ศรีวารีรัตน์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th