หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววารสาร > สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับวารสารที่ได้รับการประเมินปรับกลุ่มวารสารให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จำนวน 3 วารสารและวารสารที่ได้รับการประเมินให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ใหม่ จำนวน 2 วารสาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับวารสารที่ได้รับการประเมินปรับกลุ่มวารสารให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จำนวน 3 วารสารและวารสารที่ได้รับการประเมินให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ใหม่ จำนวน 2 วารสาร

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-30 20:08:38สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับวารสารที่ได้รับการประเมินปรับกลุ่มวารสารให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จำนวน 3 วารสารและวารสารที่ได้รับการประเมินให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ใหม่ จำนวน 2 วารสาร

      ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 3 (2565-2567) เพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปนั้น ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งเข้ามาเพื่อรับการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งหมด 194 วารสาร ซึ่งแบ่งได้ 2 กลุ่ม ดังนี้

      1. กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วได้ปรับกลุ่มคุณภาพสูงขึ้น จำนวน 88 วารสาร

      2. กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วยังคงอยู่กลุ่มคุณภาพเดิม จำนวน 125 วารสาร

และ วารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) เพื่อดำเนินการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร ซึ่งศูนย์ TCI ได้จัดกลุ่มคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดังนี้

            – วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI  (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และสามารถส่งข้อมูลเพื่อพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ได้  จำนวน 12 วารสาร

            – วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI จำนวน 73 วารสาร

 จากการเปิดรับวารสารเพื่อประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 3 (2565-2567) ดังกล่าวมีวารสาร ภายใต้สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการประเมินปรับให้เข้าสู่กลุ่ม 1 จำนวน 3 วารสาร ได้แก่

      1. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 

      2. วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

      3. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา

และวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ใหม่จำนวน 2 วารสาร ได้แก่

      1. วารสารวิชาการ ครุศาสตร์สวนสุนันทา  

      2. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการสังคม  

จากการประกาศผลการประเมินคุณภาพดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 5 วารสารที่ได้รับการปรับกลุ่มและวารสารเข้าใหม่ มา ณ ที่นี้ด้วย

.

วารสารในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในฐานข้อมูล TCI : https://ird.ssru.ac.th/page/journaltci2

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ข้อมูล

พัชร กิ่งก้าน : ออกแบบ /รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th