หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววารสาร > แนะนำวารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือน มีนาคม 2565 ครั้งที่ 1
แนะนำวารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือน มีนาคม 2565 ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-03-16 09:48:49


แนะนำวารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือน มีนาคม 2565 ครั้งที่ 1

                    IRD Journal Recommend

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแนะนำวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus และ SJR

สำหรับเดือนมีนาคมนี้ขอแนะนำ 6 วารสาร ในกลุ่มสาขา 6 สาขา

1.กลุ่มสาขา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

         ชื่อสารสาร : PASAA

         Link : https://www.culi.chula.ac.th/Publicationsonline/home_p1.php

         index : Scopus, SJR Q2

2.กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         ชื่อสารสาร : Natural Products and Bioprospecting

         Link : https://www.springer.com/journal/13659

         index : Scopus, SJR Q2

3.กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ

         ชื่อวารสาร : Journal of nursing research : JNR  

         Link : https://journals.lww.com/jnr-twna/pages/default.aspx

         index : Scopus, SJR Q2

4.กลุ่มสาขา ศิลปกรรมศาสตร์

         ชื่อวารสาร : SPAFA Journal

         Link : https://www.spafajournal.org/index.php/spafajournal/index

         index : Scopus, SJR Q3

5.กลุ่มสาขา ครุศาสตร์

         ชื่อวารสาร : Knowledge Management and E-Learning

         Link : https://www.kmel-journal.org/ojs/index.php/online-publication/index

         index : Scopus, SJR Q2

6.กลุ่มสาขา การจัดการโลจิติกส์และบริหารธุรกิจ

         ชื่อวารสาร : Journal of Education for Business

         Link : https://www.tandfonline.com/toc/vjeb20/current

         index : Scopus, SJR Q2

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://ird.ssru.ac.th/th/news/view/irdjournalrecommend07-03-2022


_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th