หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววารสาร > แนะนำวารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 1
แนะนำวารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-03-11 10:35:09


????แนะนำวารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 1????

                    ????IRD Journal Recommend????

????สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแนะนำวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus และ SJR

????สำหรับเดือนมีนาคมนี้ขอแนะนำ 4 วารสาร ในกลุ่มสาขา 4 สาขา

????1. กลุ่มสาขา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

         ชื่อสารสาร Dialectical Anthropology 

         Link : https://www.springer.com/journal/10624

         index : Scopus, SJR Q2

????2. กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         ชื่อวารสาร Biology Direct

         Link : https://biologydirect.biomedcentral.com/

         index : Scopus, SJR Q1

????3. กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ

         ชื่อวารสาร Journal of the American Medical Directors  

         Association : The Journal of Post-Acute and Long-Term Care 

          Medicine

         Link : https://www.journals.elsevier.com/journal-of-the-american...

         index : Scopus, SJR Q1

????4. กลุ่มสาขา ศิลปกรรมศาสตร์

         ชื่อวารสาร Journal of Popular Culture

         Link : http://www.journalofpopularculture.com/

         index : Scopus, SJR Q1


รายละเอียดเพิ่มเติมที่ IRD Journal Recommend 2-2021.pdf