หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววารสาร > แนะนำวารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2
แนะนำวารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-03-11 10:44:52


????แนะนำวารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2????

                    ????IRD Journal Recommend????

????สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแนะนำวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus และ SJR

????สำหรับเดือนมีนาคมนี้ขอแนะนำ 4 วารสาร ในกลุ่มสาขา 4 สาขา

????1. กลุ่มสาขา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

         ชื่อสารสาร Frontiers of Business Research in China 

         Link : https://fbr.springeropen.com/

         index : Scopus, SJR Q3

????2. กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         ชื่อวารสาร Journal of Water Process Engineering

         Link : https://www.journals.elsevier.com/journal-of-water-process-engineering

         index : Scopus, SJR Q1

????3. กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ

         ชื่อวารสาร Biomedical Signal Processing and Control  

         Association : The Journal of Post-Acute and Long-Term Care 

          Medicine

         Link : https://www.sciencedirect.com/journal/biomedical-signal-processing-and-control

         index : Scopus, SJR Q2

????4. กลุ่มสาขา ศิลปกรรมศาสตร์

         ชื่อวารสาร Art Journal

         Link : https://www.tandfonline.com/toc/rcaj20/current

         index : Scopus, SJR Q1

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ IRD Journal Recommend 3-2021.pdf