หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ > ขอแสดงความยินดี กับ นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ)
ขอแสดงความยินดี กับ นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-03-29 19:19:28


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี กับ นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ) "นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ" รุ่นที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565