หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าขอพรและสวัสดีปีใหม่ นายกสภามหาวิทยาลัย
คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าขอพรและสวัสดีปีใหม่ นายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-03-14 15:54:04


คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าขอพรและสวัสดีปีใหม่ 

นายกสภามหาวิทยาลัย

 

                วันนี้ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าขอพรและมอบกระเช้าของขวัญแก่ท่าน กร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2561 ในโอกาสนี้ยังได้หารือและมอบนโยบายการบริหารและขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาอีกด้วย