หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา มุ่งพัฒนานักวิจัย เปิดโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา มุ่งพัฒนานักวิจัย เปิดโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-10-17 10:31:52

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา มุ่งพัฒนานักวิจัย เปิดโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดโครงการอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาคณาจารย์และนักวิจัยให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่การยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยในพิธีเปิดโครงการมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน นางสาวกนกพร เล็กซุง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ซึ่งมีคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 140 คน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ : ข้อมูล

พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

#SSRU#IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-134

1Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th