หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมทบทวนตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กับกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมทบทวนตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กับกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-09-13 11:37:31

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมทบทวนตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กับกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น.  ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  พร้อมด้วย นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน และ นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมทบทวนตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ ที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย  โดยเข้าร่วมผ่านทางการประชุมออนไลน์ Google Meet

พรทิพย์ เรืองปราชญ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์/พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th