หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมหารือคำอธิบายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมหารือคำอธิบายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-09-14 14:46:34

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมหารือคำอธิบายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

     วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  พร้อมด้วย นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน และ นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมหารือคำอธิบายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย โดยมี นายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์  อาคาร 32 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th