หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564
ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-04-08 14:57:45


                             ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

       สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564 ผ่านระบบ NRIIS  7 ทุน

1. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

2. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)

3. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่

4. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง

5. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

6. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 23

7. ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

ทุนที่ใช้รูปแบบการสรรหา 1 ทุน

8. ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)

ตั้งแต่วันนี้ – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6328

เอกสารประกอบการขอทุน https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GPDh-FvmWriLVHB5fTKMz8OhH_GgrchU?fbclid=IwAR2K10qwgzfaz6egZJvS_mZbXpqtmWQ7wl76kcvGkUmLvNF-MVmcs8VGQao


www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th