หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > ประกาศทุนวิจัยทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศทุนวิจัยทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-01-13 15:12:15

รายการเอกสารDownload
1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 2566
DOWNLOAD
2.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย(งบรายได้มหาวิทยาลัย)DOWNLOAD
3.คู่มือการใช้ระบบ RISDOWNLOAD
4.ปฏิทินทุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลางDOWNLOAD
5.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยงบรายได้มหาวิทยาลัย 2566DOWNLOAD