หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > ประกาศรับข้อเสนอโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-03-04 15:28:48


ประกาศรับข้อเสนอโครงการงานวิจัย (Full Proposal)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full proposal)

ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

(Natonal Research and Innovation Information System: NRIIS) โดยผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลและยื่นผ่านทาง

เว็บไซต์ www.nriis.go.th พร้อมแนบไฟล์ Word ของข้อเสนอโครงการดังกล่าว 

ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ -31 มีนาคม 2565

---------------------------

กำหนดระยะเวลา

ประกาศ ยื่นข้อเสนอ โครงการงานวิจัย 15 ก.พ.-31 มี.ค. 65

กลั่นกรองข้อเสนอโครงการเบื้องต้น 1 เม.ย.-31 พ.ค. 65

ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณา 1 มิ.ย. 65

พิจรณาข้อเสนอโครงการ 1 มิ.ย. -31 ส.ค. 65

ประกาศรายชื่อที่ได้การสนับสนุนการวิจัย 1 ก.ย. 65

หมายเหตุ ระยะเวลาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

---------------------------

กรณีถ้ามีข้อขัดข้องทางเทคนิค/คีย์ข้อมูลผ่านระบบ

NRIIS สามารถติดต่อผ่านช่องทางสายด่วน

Hotline 097 107 9090 ทีมพัฒนาระบบ NRIIS

หรือ Email : nriis@nrct.go.th


#HSRI

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th


ดาวโหลดไฟล์เพิ่มเติม : 

proposal_form ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.docx
ประกาศข้อเสนอการวิจัย สวรส 2566.pdf