หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-09-05 11:57:12

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

---------------------------

กำหนดการที่สำคัญ

  • เปิดรับข้อเสนอโครงการวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
  • ขยายเวลาปิดรับข้อเสนอโครงการ จากเดิมวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ขยายเป็นวันที่ 15 ตุลาคม 2565
    (ปิดรับข้อเสนอโครงการ เวลา 17.00 น.)
    *โดย ศลช. ขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ
  • ประกาศผลการคัดเลือก (รอบที่ 1) ในช่วงเดือน ธันวาคม 2565

*หมายเหตุ ระยะเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

---------------------------

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.tcels.or.th/News/Coming-Soon/Activity-News/3323

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th