หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > ประกาศรายชื่อ โครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบแนวคิดโครงการ (Concept idea) ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SidUP-Isan-South
ประกาศรายชื่อ โครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบแนวคิดโครงการ (Concept idea) ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SidUP-Isan-South

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-06 18:48:54


ประกาศรายชื่อ โครงการที่ผ่านการคัดเลือรอบแนวคิดโครงการ (Concept idea) 

---------------------------

ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

SidUP-Isan-South ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบนประจำปีงบประมาณ 2565 

ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก”

---------------------------

Click เพื่อดูผลรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก: https://drive.google.com/file/d/1mlVZbq6_ObRwfHHHdkY5n24SgEAaefAH/view

ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อดำเนินการจัดส่งข้อเสนอผลงานนวัตกรรม

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและส่งข้อเสนอผลงานนวัตกรรม (Full proposal) ได้ที่ 

เว็บไซต์ : http://www.sidup-is.ssru.ac.th
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565

---------------------------

#SSRU

#NIA

#IRDSSRU

#SidupIsan

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน

นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : ข้อมูล

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ออกแบบ

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th