หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (SOCIAL INNOVATION DRIVING UNIT)
หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (SOCIAL INNOVATION DRIVING UNIT)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-04-25 11:50:11

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

(SOCIAL INNOVATION DRIVING UNIT) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก"

---------------------------

ขอเชิญนักวิจัย ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2565

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 เมษายน 2565

---------------------------

คุณสมบัติ

- ชุมชนและนักวิจัย จับคู่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

- คณาจารย์/นักวิจัย/ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มโอทอป ที่มุ่งมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรม

- สามารถเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์ ของการจัดกิจกรรมอบรม

(หลังผ่านการคัดเลือก SidUP-Isan-South จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ)

- มีความรู้ความเข้าใจในการร่วมกิจกรรม และทำให้เกิดผลลัพธ์ของโครงการในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย

- ชุมชนควรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการอบรมออนไลน์

---------------------------

สนับสนุนผลงานละ ไม่เกิน 300,000 บาท

ผู้สนใจสมัครได้ที่ เว็บไซต์ : www.SidUP-IS.ssru.ac.th

---------------------------

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ โทร. 02-160-1343 ต่อ 14 และ 085-911-2109

นายอนุพันธ์ สุทธิมาร โทร. 02-160-1343 ต่อ 22 และ 084-119-7410

นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ โทร. 02-160-1343 ต่อ 12 และ 083-429-7431

#MHESI

#SSRU

#NIA

#IRDSSRU

#SidupIsan

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th