หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-09 16:13:30


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ

ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2565 

ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

---------------------------

     ส่งผลงานวิจัย ภาคบรรยาย หรือ โปสเตอร์เพื่อนำเสนอในการประชุมดังกล่าว ทั้งแบบ Online และ Onsite 

     สามารถลงทะเบียน ส่งบทคัดย่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผ่านระบบออนไลน์ได้ ที่เว็บไซต์ : https://phkkudc.kku.ac.th/gms

---------------------------

สอบถามรายละเอียดได้ที่

กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์

โทรศัพท์ : 04-3424-820 ต่อ 42805

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_______________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th