หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2566
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-09-11 14:26:31

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม

เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2566

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565 ภายในเวลา 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้

ทางเว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

www.thaimediafund.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-273-0116-9

และ Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

.

อ่านประกาศ 

https://www.thaimediafund.or.th/wp-content/uploads/2022/09/ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ-ปี-2566.pdf

.

ดาวน์โหลดเอกสารการเปิดรับข้อเสนอโครงการ

https://www.thaimediafund.or.th/application-and-regulations/

.

#กองทุนสื่อ 

#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

.

ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่น ๆ ได้ที่

Website : www.thaimediafund.or.th

Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund