หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัยประเภทงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัยประเภทงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-09-12 23:58:37

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัยประเภทงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

---------------------------

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจในหลักการ แนวทาง และขอบเขตการดำเนินงานด้านการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนฯ 

Zoom Meeting

ลิงค์ : https://zoom.us/j/97275056263

สามารถลงทะเบียนได้ที่

เว็บไซต์ : https://rb.gy/ujbxw9

*ภายในวันที่ 20 กันยายน 2565 

---------------------------

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณชุติมา ธีรสุวรรณ (แอน)

โทร : 02-160-1341 - 46 ต่อ 12

อีเมล : Chutima.te@ssru.ac.th

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน

ชุติมา ธีรสุวรรณ : ข้อมูล

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_______________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th