หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2567
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2567

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-09-18 20:48:48

 

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2567

---------------------------

 วัตถุประสงค์

“เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)”

โดย ข้อเสนอโครงการวิจัย จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2569)

 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565

---------------------------

 ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอโครงการ 3 ประเภท

1. โครงการใหม่ที่ขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย

2. โครงการที่ได้รับพระราชทานพระราชวินิจฉัยแล้ว เกรด B และประสงค์

จะดำเนินโครงการต่อในปีที่ 2

3. โครงการที่เคยยื่นขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยแล้ว ผลพิจารณา เกรด C

หมายเหตุ 


สำหรับโครงการที่เคยยื่นข้อเสนอแล้วสามารถตรวจสอบผลพิจารณาได้ที่

https://ird.ssru.ac.th/page/rspg


 ลงทะเบียน

 http://training.ird.ssru.ac.th/.../course/eventdetail/56/-/

---------------------------

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณชุติมา ธีรสุวรรณ (แอน)

 โทร : 02-160-1341 - 46 ต่อ 12

 อีเมล : Chutima.te@ssru.ac.th


พัชร กิ่งก้าน : รายงาน

ชุติมา ธีรสุวรรณ : ข้อมูล

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_______________________________

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

 Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac