หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > ขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
ขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-10-18 14:50:17

ขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น ณ ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณพงศ์ภัก ชีรนรวนิชย์

โทร. 02 271 6000 ต่อ 6413 และ 083 087 8668

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ

โทร. 02 271 6000 ต่อ 6413

โทรสาร 02 298 6629

พัชร กิ่งก้าน : ออกแบบ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th