หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > ประกาศรับข้อเสนอโครงการ "ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566"
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ "ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566"

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-24 12:35:33

ประกาศ รับข้อเสนอโครงการ "ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566"
---------------------------
โครงการที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจะต้องเป็นโครงการความร่วมมือ
• ระดับอนุภาค
• ระดับทวิภาคีท
.
สาขาความร่วมมือที่ฝ่ายจีนให้ความสำคัญ ประกอบด้วย
1. การพัฒนากลไกความร่วมมือภายใต้กรอบ MLC
2. การฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
3. การพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม
5. ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
.
ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2565
---------------------------
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอโครงการได้ที่ 

Link : https://drive.google.com/.../1xtp4C8gxjekx7Cew2VsPMXDxYC4...
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวอิสรีย์ โชติพุฒิพันธ์
โทร : 082-419-4291
Email : isaree.c@mhesi.go.th
.
#อว
#สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
#OPS
#MHESI
พัชร กิ่งก้าน : รายงาน/ออกแบบ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม : ข้อมูล
_____________________________________________
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341
Line ID : @ird.ssru
www.ird.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th