หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565
ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-07-26 17:06:33มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ TTSF

ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565

---------------------------

เพื่อสนับสนุนอาจารย์ และ/หรือนักวิจัยที่กำลังค้นคว้าหรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐานอันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์ ยกเว้นคณิคศาสตร์และแพทย์ศาสตร์คลินิก กำหนดเปิดรับสมัครวันที่ 17 ตุลาคม 2565

---------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

โทร : 062 266 6609

E-Mail : ttsf.tth.ug@mail.toray

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

#ttsf

พัขร กิ่งก้าน : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th