หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 (ฐาน TCI กลุ่ม 1) ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 (ฐาน TCI กลุ่ม 1) ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-26 11:27:34


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการ 

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 (ฐาน TCI กลุ่ม 1) ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

---------------------------

โดยเปิดรับบทความใน กลุ่มวิชา

1. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจ

3. กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กลุ่มวิชาอื่นๆ

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนส่ง Abstract ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 กันยายน 2565

สนใจลงทะเบียนคลิก : https://forms.gle/FFLiMyrX67cBRhnj9

ข้อมูลรายละเอียด : https://sites.google.com/ssru.ac.th/sbc-conference-2022/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

---------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สมรัตน์ สันติวรานนท์

โทร : 082-439-7043

E-mail : somrat.su@ssru.ac.th

www.cls.ssru.ac.th


พัชร กิ่งก้าน : รายงาน

#SSRU #IRDSSRU #TCI

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th