หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-03-28 15:53:45

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2565

---------------------------

เนื้อความ : ทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แพลตฟอร์มที่ 2 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

โปรแกรมที่ 7 : แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร

---------------------------

แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานอนาคตและพลังงานทางเลือกเพื่อชุมชน                      

1.โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภทแผนงานพลังงาน (รับผ่านระบบ NRIIS)

2.โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภทแผนงานโครงการพลังงานไฮโดรเจน (ใช้วิธีสรรหา)

---------------------------

ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ

ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึง วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. 

(หน่วยงานต้นสังกัดรับรอง ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565  เวลา 18.00 น.)

---------------------------

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่
Link : https://drive.google.com/.../16ET...

---------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลด้านทุนวิจัย ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                              

โทร 0 2579 1370-9 ต่อ 309 – 310


ข้อมูลด้านระบบ NRIIS กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                            

โทร. 0 2579 1370 - 9 ต่อ 607, 611, 612 มือถือ 065 349 9372 และ 065 349 9382


#NRCT

#NRIIS

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th