หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมแผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligent Digital Fabrication) ประจำปี 2565 (รอบที่ 2)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมแผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligent Digital Fabrication) ประจำปี 2565 (รอบที่ 2)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-04-28 11:13:14

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย นวัตกรรมแผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligent Digital Fabrication) ประจำปี 2565 (รอบที่ 2)

---------------------------

การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตแบบดิจิทัล (Intelligent Digital Fabrication) เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เดิม หรือการขยายการผลิต (Scale up) ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ การออกแบบและพัฒนาซอฟแวร์ (Software) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) วัสดุพิมพ์ (Material) ระบบหรือกระบวนการผลิตและให้บริการที่เกี่ยวกับการผลิตแบบดิจิทัล เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานได้จริงสำหรับอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้

1.อุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry)

2.อุตสาหกรรมการแพทย์ (Medical Industry)

---------------------------

การส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ NRIIS โดยเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม

เว็บไซต์ : https://nriis.go.th/

ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

.

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (IDF) Doc.doc

                                               แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (IDF) Pdf.pdf

                                               ประกาศรับทุน 2565 Pdf.pdf

---------------------------

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามทุน : โทร.086-994-0015

สอบถามระบบ NRIIS : โทร.02-579-1370-9 ต่อ 405

.

#NRCT

#NRIIS

#FoodIndustry

#MedicalIndustry

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th