หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > ประกาศประชาสัมพันธ์ เปิดให้นักวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนวิจัยสถาบันวิจัยเกษตรศาสตร์ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประกาศประชาสัมพันธ์ เปิดให้นักวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนวิจัยสถาบันวิจัยเกษตรศาสตร์ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-03-29 11:32:12

ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจรับทุน

---------------------------

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เปิดให้นักวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอรับทุนวิจัยสถาบันวิจัยเกษตรศาสตร์ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

( Yunnan Academy Agricultural Sciences: YAAS )

---------------------------

จำนวน 2 โครงการ 

-Talented Young Scientist Program ( TYSP )

-Yunnan Intelligence Union Program 

---------------------------

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ 

เว็บไซต์ : http://tysp.cstec.org.cn/en/index.aspx

---------------------------

- ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง -

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยสถาบันวิจัยเกษตรศา.pdf

ทุนวิจัยสถาบันวิจัยเกษตรศาสตร์ มณฑลยูนนาน.pdf

---------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

E-Mail : tailu@yass.org.cn (Ms. Tai lu)

#TYSP

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th