หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาโครงการ Capacity Building in Higher Education ของสหภาพยุโรป แบบออนไลน์ (Zoom meeting links)
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาโครงการ Capacity Building in Higher Education ของสหภาพยุโรป แบบออนไลน์ (Zoom meeting links)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-07-01 13:33:41


ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาโครงการ Capacity Building in Higher Education ของสหภาพยุโรป แบบออนไลน์ (Zoom meeting links)

ระหว่างวันที่ 1 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

---------------------------      

      ให้ทุนสนับสนุนทางวิชาการเพื่อส่งเสริมโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในยุโรป และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Erasmus+       

      โครงการมีการให้ข้อมูลเชิงลึกแก่อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ รวมถึงแนะนำการเขียนโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุน การสร้าง university profile และการหา partner university  ทั้งในและนอกยุโรป การสัมมนา 4 รายการ สำหรับท่านที่เข้าร่วม

---------------------------

สามารถลงทะเบียนได้ที่ 

Link : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd.../formResponse 

หรือ แสกน QR code 

จากนั้นคณะผู้จัดทำจะส่งอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียนและรายละเอียด

.

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ข้อมูล

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน /ออกแบบ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th