หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-07-01 15:20:39


ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM 

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

---------------------------  

      สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผลักดันการนำเสนอการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2566 วช.           

      กำหนดเปิด – ปิด รับ ข้อเสนอ 

ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 11 สิงหาคม 2565 

จึงได้จัดการอบรม “ยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM” ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับบุคลากรทางการวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการ การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ 

---------------------------  

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม พร้อมส่ง Concept Note

Link : https://docs.google.com/.../1fFiAeCBteEyk.../viewform...

กำหนดการและแบบฟอร์ม Concept Note 

Link : https://drive.google.com/.../1TlrI-yw0LR3N8aJD5lG...

.

หรือโดยการสแกน QR Code

ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

---------------------------  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

โทร : 02-561-2445 ต่อ 519, 518, 517 ,524

โทรสาร : 02-579-0109

.

#อว #วช #MHESI #NRCT 

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ข้อมูล

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน /ออกแบบ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th