หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > การอบรบเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมเส้นใยเศษเหลือทิ้งงานจักรสานกก : เส้นใยสิ่งทอเชิงสร้างสรรค์
การอบรบเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมเส้นใยเศษเหลือทิ้งงานจักรสานกก : เส้นใยสิ่งทอเชิงสร้างสรรค์

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-02 18:46:31


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ขอเชิญเข้าร่วม การอบรบเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมเส้นใยเศษเหลือทิ้งงานจักรสานกก : เส้นใยสิ่งทอเชิงสร้างสรรค์ 

14 สิงหาคม 2565 

ณ วิสาหกิจชุมชนทอเสื่อกกบ้านแม่นนท์ จังหวัดอุดรธานี

---------------------------

ภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบนประจำปีงบประมาณ 2565

     - การสร้างสรรค์นวัตกรรมเส้นใยเหลือทิ้งงานจักรสานกก

     - กิจกรรมการทำของที่ระลึกจากเส้นใยกก

     - กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบผ้าจากเส้นใยกก

#SSRU #IRDSSRU #NIA

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th